Naaicafé ‘Winterjûnenocht’

Vanuit Team Waling Dijkstra zijn we al een poosje bezig met het aanvragen van subsidies. Zo zijn we erg blij dat de gemeente Waadhoeke al een flink bedrag heeft toegezegd voor ons project. Er lopen nog diverse aanvragen voor subsidie. Voor het naaicafé als onderdeel binnen het hele Waling Dijkstra project, hebben we apart een bedrag aangevraagd bij het Iepen Mienskips Fûns. Zij waren hierover erg enthousiast en hebben het bedrag toegekend, met daarbij nog een extra prijs van €2028,-. Dit is natuurlijk prachtig! De prijs is op donderdag 3 maart door de gedeputeerde Sietske Poepjes officieel uitgereikt in Us Gebou.

Sietske kreeg een jurk aan die eerder al gemaakt was door de dames van het naaicafé. Ze zijn al weer een aantal weken samen creatief bezig met het maken van Friese kostuums. Maar ze zijn ook bezig met meer eenvoudige projecten voor de randprojecten, die in aanloop naar de voorstelling worden georganiseerd. Voor de poëzieweek maakten ze nog een naamslinger voor Brent het zoontje van Frans en Ytsje. Na de zomer kan echt worden begonnen met het maken van de kleding voor de spelers van het stuk.