Eigen uitstraling Waling Dijkstra project

Om de uitstraling van ons Waling Dijkstra project nog wat extra cachet te geven hebben we een eigen logo ontwikkeld. In dit logo worden de drie passies van Waling Dijkstra verbeeld, namelijk, het schrijven, het Fries en natuurlijk de muziek.