Team Waling Dijktra

In 2017 heeft Stifting Mei-inoar samen met de inwoners van Spannum het succesvolle iepenloftspul: ‘It Kistke fan Sybrant Roorda” opgevoerd. Dit was het eerste iepenloftspul van Spannum en dit smaakte direct naar meer. Zo ontstonden in de jaren daarna de plannen voor het volgende iepenloftspul. In dit stuk moest Waling Dijkstra centraal staan. Vanaf 1840 tot 1853 is Waling Dijkstra bakker geweest in Spannum. In 2020 nam CMV Oranje contact op met Stifting Mei-inoar. In het kader van het 125 jarig bestaan van Oranje in 2023 wilden ze dit op een bijzondere en muzikale manier vieren. Hoewel we midden in de corona-tijd zaten kwam de samenwerking toch snel tot stand en Team Waling Dijkstra werd geboren. Team Waling Dijkstra bestaat uit de bestuursleden van Stifting Mei-inoar Spannum en een aantal leden van CMV Oranje Spannum. De bezetting van Team Waling Dijkstra is als volgt: Alie de Haan (voorzitter),  Marieke Grendel (secretaris), Reinder Bakker (penningmeester), Ytsje Hijma, Marian Postma, Nely van der Hem, Tamme Hansma, Jitze van den Berg en mei meiwurking fan Gea Stornebrink.