Missie en Visie

De missie: Stifting Mei-inoar Spannum brengt verbinding tot stand met en door cultuur, waardoor het welzijn en de eenheid binnen de dorpsgemeenschap wordt bevorderd. Met activiteiten, die een verbinding hebben met de cultuur en welzijn van Spannum, voor jong en oud.

Visie: We zijn een stichting die verbinding tot stand brengt binnen Spannum door de samenwerking op te zoeken met andere organisaties in Spannum, waardoor activiteiten van de grond komen die een verrijkende ervaring bieden aan zoveel mogelijk mensen in Spannum en omstreken.

Doelstelling: “Stifting Mei-inoar Spannum heeft ten doel het organiseren van activiteiten die een verbinding hebben met cultuur, welzijn en die de eenheid van de dorpsgemeenschap bevorderen en verder het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.”

Gezien deze missie en visie was het een logische stap voor CMV oranje om Stifting Mei-inoar Spannum te benaderen voor een gezamenlijk project ter ere van het 125-jarig bestaan van de het korps in 2023.
Stifting Mei-inoar Spannum heeft ervaring opgedaan met het organiseren van een groot belevingstheater in 2017, ‘It Kistke fan Sybrand Roorda’. Dit eerste iepenloftspul werd beloond met een Gouden Gurbe, maar wat nog belangrijker is dat de doelstellingen die we hadden opgesteld allemaal werden behaald. De sociale cohesie in Spannum is door het project gegroeid en het heeft gezorgd voor empowerment van de inwoners. Dit zag je bijvoorbeeld terug bij de mensen die via hun nieuwe netwerk een baan hebben gekregen. CMV Oranje brengt een enthousiasme en muzikaliteit met zich mee waardoor ons project Waling Dijkstra zijn liefde voor muziek eer aan doet. Ook deze keer gaan we er vanuit samen met CMV Oranje al onze gezamenlijke doelstellingen met dit project te behalen.

Stifting Mei-inoar Spannum
www.spannum.frl

CMV Oranje Spannum
www.oranjespannum.nl