Commissie van aanbeveling

Bij de ontwikkeling van de plannen kwam naar voren dat we graag externe ondersteuning willen toevoegen. We hebben gekozen om een commissie van aanbeveling in het leven te roepen. Dit is een commissie die bestaat uit personen die veel kennis hebben van Waling Dijkstra en ook affiniteit hebben met het werk van Waling Dijkstra en met theater, muziek, geschiedenis en cultuur. Zij onderschrijven de doelstellingen van ons theaterspektakel en zullen dit ook uitdragen binnen hun netwerk. Leden van deze commissie van aanbeveling hebben geen statutair vastgelegde bestuurlijke rechten ten opzichte van de organisatie. Het lidmaatschap geldt als een erefunctie.

Wij zijn heel blij dat de volgende personen zitting hebben genomen in onze commissie van aanbeveling voor de duur van het Waling Dijkstra project: Waling Dijkstra, directeur Zandleven Coatings Leeuwarden en nazaat van Waling Dijkstra; Abe de Vries, schrijver, journalist, eindredacteur bij het Friesch Dagblad en Waling Dijkstra kenner bij uitstek; Bert Looper, voormalig directeur Tresoar, tentoonstelling in Obe over Waling Dijkstra in 2019.