Mede mogelijk gemaakt

Door de bijdragen van subsidievertrekkers en donateurs is het mogelijk om in 2023 een bijzonder iepenloftspul neer te zetten en in aanloop naar dit hoofdproject kunnen we tevens een aantal prachtige deelprojecten organiseren. Wat bisto leaflik!? wordt mede mogelijk gemaakt door:

Subsidieverstrekkers hoofdproject

Overige subsidieverstrekkers hoofdproject

 • Provinsje Fryslân – kultuer en mienskip

Subsidieverstrekkers deelprojecten in aanloop naar hoofdproject

 • Iepen Mienskipsfûns
 • Fryslân Fûns
 • Waadhoeke Doarpen en Wiken
 • Losse Fearen
 • Energiecoöperatie Spannum

Bijdragen hoofdproject Wat bisto leaflik!?

 • Zandleven Coatings
 • Agrariërs en agrarisch betrokkenen

Bijdragen deelprojecten

 • CBS De Tarissing

Bijdragen ten behoeve van media uitingen

 • Beeltenis Waling Dijkstra op poster: geschilderd door Gerrit Breteler
 • Beschikbaar stellen van beeltenis Waling Dijkstra: Hotel – Restaurant Zee van Tijd Holwerd
 • Foto achtergrond poster: Uwe de Poortere