Goed nieuws!

In deze vreemde tijden van Corona, voor veel mensen een onzekere en donkere tijd, komen we met goed nieuws en een brood! Het klinkt nog ver weg, maar in de zomer van 2023 gaan we in Spannum de woorden en wijsheden van de bekende 19e-eeuwse Fries, Waling Dijkstra op de planken brengen. Een openlucht theaterstuk met veel muziek. Na het succes van ons vorige openluchtspel in 2017: ‘It Kistke fan Sybrant Roorda’, is Stifting Mei-inoar Spannum er klaar voor om het dorp nogmaals te verrassen met een gezamenlijk project. CMV Oranje is enthousiast aangehaakt, omdat het korps in 2023 hun 125 jarig bestaan graag samen met het dorp en op een bijzondere wijze wil vieren.