Startbijeenkomst spelers, creatief team en korpsleden

Dinsdag 10 januari was de startbijeenkomst van het iepenloftspul met spelers, korps en creatief team. Het script is officieel overhandigd. Nu kunnen we echt los!