Waling Dijkstra ook op reünie De Tarissing

Op 1 juli werd de reünie gehouden van De Tarissing. Er waren veel mensen die een kijkje kwamen nemen; mensen uit het dorp en veel oud-leerlingen. Natuurlijk was er op deze dag ook een klein beetje aandacht voor Waling Dijkstra als oud leerling van de school in Spannum.