Opening poëzieroute en lezing Waling Dijkstra

Vrijdag 20 januari waren een groep vrijwilligers uit Spannum druk bezig met het plaatsen van de twaalf gedichten in het openbaar groen van Spannum. Op de borden staan tien gedichten van Waling Dijkstra en één fragment uit een toneelstuk dat hij heeft geschreven. In dit fragment beschrijft Waling hoe de Spannumers klaagden over zijn bakkunsten. Dan binn’de bôllen skier, dan binn’de stuten taei. Dan binn’de bakken hurd en de krinteofkes te knarsich. Waling zou het vast niet geloven dat diezelfde Spannumers nu 175 jaar later hem eren met het iepenloftspul ‘Wat bisto leaflik!?’ en met een gedichtenroute. Op zondag 22 januari is in Spannum de Waling Dijkstra gedichtenroute door wethouder Jan Dijkstra geopend. Naast gedichtenborden met Waling zijn werk, staat er aan het begin van Spannum ook een speciaal gedicht: ‘Belibje’ dat geschreven is door Yfke Bakker-Feenstra. Zij is de winnaar geworden van de gedichtenwedstrijd die Team Waling Dijkstra heeft georganiseerd.

Na de opening van de gedichtenroute was er een lezing over Waling Dijkstra. Deze werd verzorgd door Bert Looper en Abe de Vries, beide Waling Dijkstra kenners bij uitstek. Waling Dijkstra is geboren in Vrouwenparochie en zijn moedertaal is ‘t Bildts. Om ook Waling zijn werk in het Bildts te eren heeft onze Spannumer Bildtkert Janneke Steensma-Zijlstra het gedicht ’t Bildt besongen in syn aigen taal’ voorgedragen. De gedichtenroute en de lezing zijn projecten die in Spannum worden georganiseerd in aanloop naar het iepenloftspul ‘Wat bisto leaflik!?’. Dit iepenloftspul over Waling Dijkstra gaat op 8 juni in Spannum in première. Hiervoor start op 1 februari 2023 de kaartverkoop op deze website.