Informatieavond muziektheaterspektakel

Hierbij een vooraankondiging voor een informatiebijeenkomst op zondagmiddag 11 september 2022
yn Us Gebou. We nodigen iedereen uit die belangstelling heeft voor ons Waling Dijkstra project. Op deze middag willen we iedereen wat meer vertellen over de inhoud van het stuk, over verdere planning en proces en vooral iedereen enthousiast maken om mee te doen aan dit prachtige project. Zet deze datum dus alvast in de agenda!